Nawigacja w dziale ""

Mapa Strony

Wyższe koszty życia wg opinii mieszkańców

Według opinii Suan Dusit Poll większość Tajlandczyków chce, aby rząd poradził sobie z rosnącymi kosztami utrzymania.  Ankieta została przeprowadzona w dniach 12–16 listopada wśród 1,207 osób w całym kraju w celu zebrania ich opinii na temat problemów gospodarczych stojących przed krajem i ich sugestii.

Ponad 65 procent wskazało na koszty utrzymania jako swój największy problem, ponieważ koszt towarów wzrósł po nałożeniu wyższego podatku. Sugerowali kontrolę cen, niższe ceny paliw i poważne działania przeciwko kapitalistom wykorzystującym ludzi.  Około 39 procent martwiło się spowolnieniem gospodarczym, ponieważ rząd nie był w stanie rozwiązać problemów, poradzić sobie z aprecjacją bahta, spadkiem turystyki, a także osłabieniem światowej gospodarki. Zasugerowali, że rząd opracuje bardziej skuteczną politykę, zoptymalizuje wykorzystanie budżetu krajowego i rozwiąże problem korupcji.

 

 Prawie jedna trzecia respondentów, 31,76 procent, wskazała na bezrobocie spowodowane osłabieniem gospodarki i upadaniem firm jako swoje duże zmartwienie. Zasugerowali, aby rząd znalazł sposoby na tworzenie nowych miejsc pracy i wydanie środków zaradczych. Namawiali także osoby bezrobotne, aby były mniej wybredne, jeśli chodzi o zawody, w których obecnie się zapisują.  Około jedna czwarta respondentów, 25,68 procent, martwiła się spadkiem dochodów ludzi. Zasugerowali, aby rząd podjął działania mające na celu zwiększenie wynagrodzeń i płac pracowniczych, obniżenie podatków i stóp procentowych, przedłużenie okresów spłaty kredytu i wydanie środków zaradczych dla biednych.

Około 31,76 procent powiedziało, że niepokojące są spadek eksportu, handlu i inwestycji spowodowany globalną sytuacją gospodarczą, spadek inwestycji zagranicznych i aprecjacja bahta, która zaszkodziła zyskom. Zasugerowali, że rząd wzmocni zaufanie inwestorów, pobudzi turystykę i uruchomi środki stymulujące gospodarkę.  Na pytanie, jakie działania powinien podjąć rząd, 54,34 procent zasugerowało środki kontroli cen w celu obniżenia kosztów utrzymania; 38,14 procent wezwało do podjęcia pilnych działań w celu stworzenia miejsc pracy; a 31,15 procent zasugerowało poprawę jakości życia.  Poproszony o podanie agencji, które powinny rozwiązać problemy, 47,90 procent nazwanych premier Prayut Chan-o-cha; 32,84 procent zasugerowało ministerstwa, takie jak finanse, handel, praca, przemysł i rolnictwo, a 24,94 procent wspomniało o opozycji, zwłaszcza partiach Pheu Thai i Future Forward.