Nawigacja w dziale ""

Mapa Strony

Trudności we wzroście gospodarczym

W środę bank centralny Tajlandii obniży prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok i nadal ma pole do poparcia dla polityki pieniężnej, pomimo obniżenia kluczowej stopy procentowej do rekordowo niskiego poziomu.
  


Druga co do wielkości gospodarka Azji Południowo-Wschodniej nie znajduje się w kryzysie, ponieważ fundamenty gospodarcze i banki pozostają silne, powiedział zastępca banku Tajlandii, Mathee Supapongse. Bank centralny dokona przeglądu swoich prognoz wzrostu gospodarczego na 2019 r. I 2020 r. - obecnie odpowiednio na poziomie 2,8% i 3,3% - na kolejnym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej 18 grudnia eksport tajski został dotknięty napięciami handlu światowego i siłą bahta - azjatyckiego waluta o najwyższej wydajności w tym roku - dodatkowo wywiera presję na gospodarkę zależną od handlu. W ubiegłym tygodniu komisja polityki pieniężnej BOT obniżyła stopę procentową <THCBIR = ECI> o 25 punktów bazowych do 1,25%, rekordowo niskim ostatnio podczas globalnego kryzysu finansowego. Dodał, że RPP „wyprzedziła krzywą”, działając przed opublikowaniem oficjalnych danych dotyczących produktu krajowego brutto (PKB) w trzecim kwartale w przyszły poniedziałek przez państwową agencję planowania.
Mimo że oczekuje się, że wzrost w lipcu i wrześniu będzie niższy niż prognoza BOT, powinien on być wyższy niż 2,3% tempo w drugim kwartale, co było najsłabsze od prawie pięciu lat, i nie powinno być skurczu kwartał do kwartału, powiedział . Obniżka stóp procentowych w ubiegłym tygodniu, druga od trzech miesięcy, skłoniła banki komercyjne do obniżenia kosztów finansowania zewnętrznego, powinno to pomóc gospodarce, sile nabywczej i inflacji.
  
Chociaż stopa polisy jest obecnie na rekordowo niskim poziomie 1,25%, nadal jest miejsce na pomoc dla gospodarki, jeśli to konieczne.  BOT jest nadal zaniepokojony siłą bahta, chociaż nie ma dowodów spekulacji w walucie. Baht osłabił się po obniżce stóp procentowych i dalszym rozluźnieniu przez BOT zasad, które sprzyjają odpływowi kapitału. Jednak w tym roku wciąż rośnie o 7,6% w stosunku do dolara, co wynika z ogromnej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Tajlandii. BOT obniży również swoje prognozy dotyczące inflacji zasadniczej na ten rok, a następnie, obecnie odpowiednio 0,8% i 1,0%,  chociaż nie oczekuje się, że Tajlandia stanie w obliczu deflacji. Inflacja zasadnicza wyniosła w październiku zaledwie 0,11%, najniższa od 28 miesięcy i znacznie poniżej docelowego zakresu BOT wynoszącego 1–4%, który jest poddawany przeglądowi.